Sunday, April 17, 2011

УРАЧЫСТЫ ЎВАХОД У ЕРУСАЛІМ

сьвяціцель Мікалай (Сэрбскі)
Адна зь самых цудоўных падрабязнасьцяў жыцьця Выратавальніка была убачана прарокам Захарыяй скрозь цёмную заслону часоў і апісана так: ... Вось, Цар твой ідзе да цябе... лагодны, седзячы на асьліцы і на маладым асьле, сыне пад'ярэмнай (Зах. 9:9). А эвангеліст Лука, відавочнік, так апісвае гэтую падзею: Ён пайшоў далей, узыходзячы ў Ерусалім. І калі наблізіўся да Віфагіі і Віфаніі, да гары, званай Эляёнскай, паслаў двух вучняў Сваіх, сказаўшы: пайдзіце ў процілеглае паселішча; увайшоўшы ў яго, знойдзеце маладога асла прывязанага, на якога ніхто зь людзей ніколі не садзіўся; адвязаўшы яго, прывядзіце; і калі хто спытае вас: “навошта адвязваеце?” Скажыце яму так: “ён патрэбен Госпаду”.
Пасланыя пайшлі і знайшлі, як Ён сказаў ім. Калі ж яны адвязвалі маладога асла, гаспадары яго сказалі ім: навошта адвязваеце асьляня? Яны адказвалі: ён патрэбен Госпаду. І прывялі яго да Ісуса, і, накінуўшы адзеньні свае на асьляня, пасадзілі на яго Ісуса. І, калі Ён ехаў, слалі адзеньні свае па дарозе. А калі Ён наблізіўся да спуску з гары Эляёнскай, усё мноства вучняў пачалі ў радасьці голасна славіць Бога за усе цуды, якія бачылі яны, кажучы: дабраслаўлёны Цар, крочачы ў імя Госпада! Мір на нябёсах і слава ў вышынях!

АКАФІСТ УВАХОДУ ГОСПАДА Ў ЕРУСАЛІМ

Кандак 1
Абраны Цар Сіёну Горнага, Пакорны, Выратавальнік і Праведны Збавіцель наш, Цябе, у вышыні на Херувімах сядзячага і апетага Серафімамі, бачым цяпер на жарабца сеўшага і ў Ерусалім да добраахвотнай пакуты ўваходзячага. Праз гэта пакланяемся невымоўнай міласэрнасьці Тваёй, і зь зялёнымі расьлінамі і галінамі замілавана сустракаем Цябе, ды зь дзецьмі жыдоўскімі сьпяваем Табе: Дабраслаўлёны крочачы ў імя Госпада, слава ў вышынях!
Ікас 1
Архангелаў і Анёлаў хары са страхам і трымценьнем глядзелі зь вышыні нябеснай на Твае, Хрыстос Выратавальнік, у Ерусалім на добраахвотную пакуты ўваходжаньне і зь Апосталамі нябачна суправаджалі Цябе, Цара Свайго, і зь дзяцьмі жыдоўскімі “Славу ў вышынях” Табе прыносілі і сьпявалі такую песьню:
Дабраслаўлёны Ты, Гасподзь Бог наш, бо прыйшоў і прынёс вызваленьне людзям Сваім; дабраслаўлёны Ты, Уладыка Хрыстос, бо прыйшоў і дараваў Крыжам выратаваньне дзецям Сваім.
Дабраслаўлёны Ты, крочачы Адама з глыбіні пекла ўзьняць; дабраслаўлёны Ты, прыйшоўшы Еве ад старажытнага смутку вызваленьне дараваць.
Дабраслаўлёны Ты, дабравесьцяшчы мір Ізраілю і выратаваньне народам; дабраслаўлёны Ты, абвяшчаючы Новы Запавет праліцьцём крыві Сваёй
Дабраслаўлёны крочачы ў імя Госпада, слава ў вышынях!  

СЬВЯЦІЦЕЛЬ КІРЫЛА ТУРАЎСКІ: СЛОВА НА ЎВАХОД ГОСПАДА Ў ЕРУСАЛІМ

Вялікія і старажытныя скарбы, дзівосна і радасна адкрытыя, цудоўныя і незьлічоныя багацьця, вечна пададзеныя блізкім дары, слаўныя і годныя ўмелыя будаўнікі дому, дастатковыя і вялікія рэшткі Царскае трапэзы, якімі сілкуюцца жабракі – не тленнай ежай, але што знаходзіцца ў вечным жыцьці! Бо слова Эвангельскія, тыя, што шматвобразна казаў Хрыстос дзеля выратаваньня людзей, – ежа для душаў нашых. 
Слаўны ж і годны Ягоны дом, Царква, умелымі будаўнікамі мае патрыярхаў і архірэяў, сьвятароў і ігуменаў, і ўсіх царкоўных настаўнікаў, якія верай і чысьцінёй наблізіліся да Бога і прынялі па дабрыні Сьвятога Духа розныя дарункі настаўніцтва і вылячэньня, у меру дадзеную ім Хрыстом. Тым да і мы, нямоглыя, беручыя кавалкі, што засталіся ад той трапэзы, насычаемся, бо ўсялякі слуга хваліць свайго гаспадара. Цяпер нам радасьць і ўсяму сьвету вясельле, браты, праз надышоўшага сьвята, у які спраўдзіліся прароцкія пісаньні праз зьдзейсьненыя Хрыстом у гэты дзень знакі. Сёньня Хрыстос уваходзіць у Ерусалім з Віфаніі, сеўшы на маладога асла, каб спраўдзілася прароцтва Захарыі, сказаўшага аб Ім: “Радуйся і весяліся, дачка Сіёну, вось Цар твой крочыць пакорны, сеўшы на маладога жарабца!”

РАЗМОВА НА ЎВАХОД ГОСПАДА Ў ЕРУСАЛІМ

Сьвяціцель Ян Залатавусны
І раней часта Ісус Хрыстос хадзіў у Ерусалім, але ніколі — з такой славай. Чаму ж так? Таму што тады Сам Ён не быў гэтак вядомы і час пакут Ягоных яшчэ не быў гэтак блізка. Ён жыў, не адрозьніваючыся нічым ад іншых, і па большай частцы хаваў Сябе: інакш Ягонае зьяўленьне не было б гэтак дзіўным, а ў юдэях узбудзіла б вялікі гнеў. Па меры таго, як Ён паказваў ужо шмат разоў Сваю сілу і Крыж ужо быў пры дзьвярах,— Ён услаўляўся больш і больш, і зьдзяйсьняў цуды з большай вядомасьцю, і рабіў усё, што магло запаліць веру іх. Вядома, гэта магчыма было і з самага пачатку, але было б не трэба і бессэнсоўна.
А ты памяркуй са мною, колькі ж тут створана цудаў і колькі спраўдзілася прароцтваў? Ісус Хрыстос сказаў: адшукайце асла — і тут жа прадрок, што ніхто не будзе перашкаджаць, але толькі пачуюць — замоўкнуць. Тое, што Ён незнаёмых Яму і не бачыўшых Яго просіць аддаць сваю уласнасьць, а тыя не супярэчаць, служыла немалым абвінавачваньнем супраць юдэяў, якія, быўшы сьведкамі столькіх цудаў, Ім зьдзейсьненых нават праз вучняў Ягоных, не верылі Яму.

БОГАСЛУЖЭНЬНЕ 6 НЯДЗЕЛІ ВЯЛІКАГА ПОСТУ

У СУБОТУ НА ВЯЛІКАЙ ВЯЧЭРНЯЙ

На “Госпада клічу:” вершыры на 10, тон 6
Звышгоднага Яна Дамаскіна
У гэты дзень дабрыня Сьвятога Духу нас сабрала; / і усе мы, узяўшы Крыж Твой, клічам: / “Дабраслаўлёны Крочачы ў імя Госпада! / Слава ў вышынях!” (2)
Андрэя Ерусалімскага: Маючы пасадам неба і падножкай зямлю, / Слова Бога Айца / і Сын Яго, гэтак жа вечны, / Ты ў гэты дзень усьсеў пакорліва / на бязмоўным маладым аслу, у Віфанію прыйшоўшы. / Таму дзеці габрэйскія, / галіны трымаючы ў руках, / усхвалялі Цябе усклікам: / “Слава ў вышынях, / дабраслаўлёны Будучы Цар Ізраіля!” (2)
Андрэя Піра: Станем і мы, увесь новы Ізраіль, / Царква закліканых зь усіх народаў, / заклікаць у гэты дзень разам з прарокам Захарыяй: / “Бязьмерна радуйся, дачка Сіёна; / абвяшчай, дачка Іерусаліма, / бо вось, Цар Твой прыходзіць да Цябе, рахманы і выратоўваючы, / сядзячы на маладым аслу, сыне пад’ярэмнай”. / Сьвяткуй падобна дзецям, трымаючы галіны ў руках, / узнось Яму хвалу: / “Слава ў вышынях, / дабраслаўлёны Будучы Цар Ізраіля!” (2)