Thursday, September 13, 2012

Акафіст увядзеньню ў храм Усясьвятой Багародзіцы

Кандак 1
У храме Бога жывога цуд: пасярод сьвятыні стаіць жывая сьвятыня Марыя; храм – рукамі грэшных людзей збудованы, а яна – Сьвятым Духам без грэшнай плямы захавана; той арашоны крывёй ахвяр, а яна – Боскаю ласкаю. Уваходзячы да храму, абвяшчае прыход мілаты, таму і сьпяваем ёй:
Радуйся, Дабрадатная, задуму Стваральніка выкананьня.
Ікас 1
Усярэдзіне храму – неба; Марыя – пасад Усявышняга, чыстымі жа юначкамі, быццам чыстымі анёламі, атачоная. Мы, грэшныя, стоячы прад табою, Сьвятая Сьвятых, прыносім, нягодныя, табе, Усядобрая, такі сьпеў малітоўны:
Радуйся, наша ўвядзеньне да раю; радуйся, лілея, расквітнеўшая ў сьвятыні.
Радуйся, у вопратку мілаты апранутая; радуйся, прыйшоўшая нас у Хрыста апрануць.
Радуйся, лаза пакорная ў Боскім вінаградніку; радуйся, саладзіўшая старажытную гаркату дрэва.
Радуйся, уваходзячы да храму зямнога; радуйся, бо за табою увойдзем да храму нябеснага.
Радуйся, пасад атачоны анёламі; радуйся, палымянае боскасьці пасад палаючы.
Радуйся, горнае сядзеньне Хрыста; радуйся, царства Хрыстова.
Радуйся, Дабрадатная, задуму Стваральніка выкананьня.