Friday, January 7, 2011

НАРАДЖЭНЬНЕ ХРЫСТОВА

мітрапаліт Антоні (Суражскі)
У імя Айца, і Сына, і Сьвятога Духа.
У такую ноч, як гэта, у марозную, зорную ноч нарадзіўся на зямлі Гасподзь і Бог наш Ісус Хрыстос. Бог зрабіўся чалавекам; Сваёй Боскай істотай Ён злучыўся зь усёй шматплястовай істотай чалавека, працяў істотай Сваёй чалавечую душу, напоўніў Боскасьцю Сваёй, нібы полымем, і цела чалавечае, якое Ён успрыняў ад Дзевы Багародзіцы, аддаўшы Сябе такім чынам зь усім, што было створана дзяржаўным Ягоным Боскім словам. У такую ноч мы сузіраем духам гэтую падзею: гэта падзея гістарычная, сапраўды адбыўшаяся, якая зьмяніла усе узаемаадносіны Бога і стварэньня. Не толькі зь намі Бог, але Ён — адзін зь нас. Ён паказаў нам Сваім увасабленьнем веліч чалавека, здольнага быць не толькі носьбітам духу, але і Боганосьцам, здольнага злучыцца зь усёй таямніцай Боскасьці і, як кажа Ірыней Ліёнскі, у дасканаласьці сваёй быць Ягонай славай.

КАЛЯДНАЕ ПАСЛАНЬНЕ СЬВЯЦЕЙШАГА ФЕАДОРА ІІ, ПАПЫ І ПАТРЫЯРХА АЛЕКСАНДРЫЙСКАГА І ЎСЁЙ АФРЫКІ

Мае ўпадабаныя і дабраслаўлёныя браты!
Унікальная і непаўторная падзея Нараджэньня Богачалавека цалкам перавярнула гісторыю чалавецтва. Бо ў сьвет, дзе панавала права наймоцнага прыйшоў Сын Божы, каб паставіць пад сумнеў існы парадак рэчаў і атоесьніць сябе са слабымі і прыгнечанымі.
Ён наўмысна і сьвядома зьвярнуўся да тых, хто быў адпрэчаны і ізаляваны не толькі ад грамадзтва, але часам і ад уласных сем'яў.Ён казаў зь імі, датыкаўся да іх, еў зь імі, ён зрабіў іх прычасьнікамі боскай мілаты і прабачэньня. Ён сапраўды выявіў да іх любоў і божае прызнаньне!

КАЛЯДНАЕ ПАСЛАНЬНЕ АРХІЯПІСКАПА АФІНСКАГА І ЎСЁЙ ЭЛАДЫ ЕРАНІМА

Упадабаныя браты,
Упадабаныя дзеці ў Госпадзе
Сёлета здаецца, што на сьвята Каляд валіцца цень смутку, трывогі, скептыцызму і расчараваньні людзей у курсе нашай краіны і усяго сьвету. Старэйшае пакаленьне адчувае трывогу, а малодшае - абуранасьць, адчуваючы, што сёньняшняя нявызначанасьць пагражае іх будучыні. Калі бедната пагаршаецца, сьвятасьць чалавечай асобы губляе каштоўнасьць і успрымаецца як аблічбаваная вытворчая адзінка без павагі да унікальнасьці быцьця і свабоды, падараванай Богам, калі гарадзкія кварталы ператвараюцца ў зьнежывелае гета, якое складаецца з разнастайнага пакутнага народа, тады атмасфэра Каляд атручваецца роспаччу, атачаючай нас.