Sunday, January 6, 2013

КАЛЯДНАЕ ПАСЛАНЬНЯ Сьвяцейшага Мяфодзія, Мітрапаліта Кіеўскага і ўсёй Украіны, Прадстаяцеля Украінскае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы.

Сьвятарству, манаству і ўсіх вернікам Украінскае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы.
Глянь вокам шчырым, о Сын Боскі,
На нашу зямлю, на Украіну.
Хрыстос Нарадзіўся!
“І Слова стала плоцьцю, і ўсялілася ў нас, поўнае мілаты і праўды; і мы бачылі славу Ягоную, славу, як Адзінароднага ад Айца” (Ян. 1:14).
На гэтую сьветлую і суцяшальную падзею род чалавечы чакаў з часу грэхападзеньня нашых прабацькоў, пакорліва пераносячы пакуты, няўцешна сустракаючы сьмерць. Але калі споўніўся час, Бог паслаў Сына Свайго (Адзінароднага), Які нарадзіўся ад жанчыны (Гал. 4:4). На зямлі павінна была нарадзіцца і Дзева, якая была б годнай, каб стаць Маці Хрыста. І такая Дзева зьявілася на зямлі — гэта Усясьвятая і Ўсячыстая Дзева Марыя, якая стала Багародзіцай. Таямніцу неабходнасьці нараджэньня Хрыста на зямлі было адкрыта анёлам Гасподнім ва сны Праведнаму Язэпу: “Ён уратуе людзей Сваіх ад грахоў іхніх” ц. 1:21). Толькі з Богам мы можам вырвацца з рабства граху. Для таго Ён нарадзіўся, каб прыняць на сябе пакараньне за грахі, каб Праўдай Божай згладзіць іх. Сьвяты апостал Павел кажа: “…Бог у Хрысьце прымірыў з Сабою сьвет, ня ставячы людзям у віну злачынстваў іхніх, і даў нам слова прымірэньня” (2 Кар. 5:19), каб падаць людзям Боскую сілу, стаць дзецьмі Божымі па ласкі. Грэх (Ян. 3:4) — сьведчыць сьвяты апостал і эвангеліст Ян — ёсьць беззаконьне. Скароныя грахом і запалам людзі не могуць быць шчасьлівыя, з грахом прыходзіць пакута.