Monday, December 31, 2012

Малітва у дзень Новага Году

Гасподзь Бог наш, усіх бачных і нябачных стварэньняў Творца і Валадар, які стварыў часы і гады Сам дабраславі Новы Год, які пачынаецца ў гэты дзень, які мы лічым ад увасабленьня Твайго для нашага выратаваньня.
Дазволь нам правесьці гэты год і шматлікія гады пасьля яго ў міры і згодзе з блізкімі нашымі, умацуй і распаўсюдзіць Сьвятую Усяленскую Праваслаўную Царкву, якую Ты Сам заснаваў у Ерусаліме, і выратавальнай ахвяраю сьвятога Цела і прачыстай Крыві асьвяціў.
Айчыну нашу, Беларусь сьвятую, вызвалі ад злога панаваньня, узвысь, захавай і праслаў; даўгалецьце, здароўе, багацьце пладоў зямных і добрае надвор'е падай нам; мяне, грэшнага слугу Твайго, усіх сваякоў і блізкіх маіх і усіх праваслаўных хрысьціян, як праўдзівы наш вярхоўны Пастыр, захавай, агароджы і на шляху выратаваньня умацуй, каб мы, ідучы па ім пасьля доўгай і пасьпяховай жыцьця ў сьвеце гэтым, дасягнулі Царства Твайго Нябеснага і ўдастоіліся вечнай асалоды са сьвятымі Тваімі. Амін.